Çalıştaylar

Politika / Proje Çalıştayları

Gençlik İçin Gençlik Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler;

Eğitim ve Bilim

– İş Hayatı ve Girişimcilik

– Sosyal Hayat, Siyaset ve Din

Sağlık, Sosyal Güvenlik ve İstihdam

– Teknoloji ve İnovasyon

Savunma ve Güvenlik

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum

Enerji Su ve Gıda

Ekonomi ve Finans

– Kültür ve Turizm

– Sanat ve Edebiyat

– Uluslararası Kalkınma İşbirliği

– Şehir ve Yerel Yönetişim

– Düşünce ve Akademi

– Uluslararası Diaspora