Zirve Temaları

Ana Tema

Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi

Alt Temalar

Genç Kızlar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak

Güç Adalet ve Medeniyet İnşasında Gençlik

Küresel Yeni Dengeler, Rekabet Parametreleri ve Gençlik

Değişen Devlet Doğası, Beklenti Yönetimi ve Gençlik

İnsan Kaynağı İnşasında Rol Model Gençler